Niedziela 09.06.24

Witam.

Dzisiaj kolejna niedziela wyjazdowa, tym razem przez dwa województwa Łódzkie i Wielkopolskie. Najpierw Park Dworski Biernacice .Pierwsza pisana wzmianka o wsi pochodzi z 1392 r. W XV wieku stanowiła własność Pomianów z Niewiesza, którzy przyjęli nazwisko Biernackich. Najbardziej znanym przedstawicielem tego rodu był Jan Kazimierz, syn Aleksandra i Katarzyny z Wierzchlejskich, prowincjał i historyk franciszkanów, zmarły w Kaliszu w 1725 r. W poł. XIX wieku Biernacice były własnością Feliksa Lisieckiego, sąsiada i drużby na weselu Marii i Jarosława Konopnickich, który ofiarował je jako wiano córce, żonie Artura Dzierzbickiego. Dzierzbicki po wykupieniu od Konopnickich Bronowa stał się jednym z bogatszych ziemian w okolicy. Po dawnym założeniu dworskim zostały ruiny murowanego dworu Dzierzbickich i spichlerz, otoczone resztkami parku z dobrze zachowanymi stawami. Obecnie w rękach prywatnych mieszkańca Warszawy. Dawniej pałac w Biernacicach posiadał wąskotorowe połączenie kolejowe z siecią kolejek kujawskich.

Do 1937 roku siedziba gminy Biernacice. W latach 1954–1972 wieś należała i była siedzibą władz gromady Biernacice. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. Na murach starego dworu piękna zieleń.

Później skoczyliśmy do Koła gdzie znajdują się ruiny Starego Zamku. Budowę zamku w Kole Kazimierzowi Wielkiemu przypisał Jan Długosz. Zamek został wybudowany w ostatnich latach panowania Kazimierza po 1365 roku, nie ma jednak informacji o tym kiedy budowa zamku została ukończona. Następna wzmianka o zamku w Kole pojawia się dopiero w Kronice Janka z Czarnkowa, według której w 1383 roku starosta Krystyn z Kozichgłów wraz z kilkoma innymi rycerzami wyruszył z kolskiego zamku plądrować dobra arcybiskupie, czyli Grzegorzew i Turek

Na kolskim zamku wielokrotnie przebywał król Władysław Jagiełło, prawdopodobnie w wyniku tych wizyt zapoczątkowany został zwyczaj odbywania się w Kole zjazdów generalnych szlachty wielkopolskiej, które często obradowały w obecności króla. W XV wieku na zamku przeprowadzono intensywne prace budowlane. W 1475 roku święta Bożego Narodzenia oraz styczeń 1476 roku spędzili w kolskim zamku król Kazimierz Jagiellończyk i Elżbieta Rakuszanka. Podczas ich pobytu przyjęto na zamku członków powracającego z Bawarii członków orszaku weselnego Jadwigi Jagiellonki, którzy przynieśli jednak ze sobą zarazę i wielu z nich zmarło w Kole, wśród nich m.in. podstoli litewski Wojciech Moniwid i rycerz Jan Czyżowski.

W latach 1476–1481 zamek był siedzibą księżnej sochaczewskiej Anny. Gdy zawiązywał się opozycyjny dla Zakonu Związek Pruski, jego przedstawiciele spotkali się z Kazimierzem Jagiellończykiem w Kole. W 1513 roku na zamku przebywał król Zygmunt Stary. Do 1577 roku na zamku rezydowali starostowie kolscy, którzy opuścili go jednak na rzecz Kościelca. Po opuszczeniu zamku przez starostów zaczął on popadać w ruinę, chociaż możliwe, że przez jakiś czas był jeszcze zamieszkany.

Za panowania Augusta III Sasa Sejm darował ruiny zamku kolskim bernardynom, którzy użyli materiału z zamku do odbudowy zniszczonego kościoła rozebrano wtedy najprawdopodobniej wieże mieszkalną, lecz prace zostały w końcu przerwane w związku z trudnościami w pozyskiwaniu materiału.

Ruiny zamku położone są około 3 km od centrum miasta, na pograniczu osiedla Przedmieście Kaliskie oraz miejscowości Gozdów.

Od 2005 roku w pobliżu zamku organizowany jest Koło Bluesa Festival. Ładny kawałek historii kto by przypuszczał.

Na koniec wspólny posiłek ,kawa i do domu.

Kolejna udana niedziela na Motórze z Super ekipą,

Pozdrawiam: Jacek ,,Blacha”